In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

A. Amen.

"Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen" (Mt. 16,24).

Goede Vrijdagavond.
Gedurende twintig eeuwen
heeft de Kerk zich verzameld op deze avond
om de gebeurtenissen van deze laatste etappe
van de aardse reis van de Zoon van God
te herdenken en te herleven.
Ook dit jaar
komt de Kerk van Rome
bijeen in het Collosseum
om de voetstappen van Jezus te volgen,
die, "Zelf Zijn Kruis dragend de stad uittrok
naar wat de Schedelplaats heet,
in het Hebreeuws Golgotha" (Joh. 19,17).

Wij zijn hier omdat we ervan overtuigd zijn dat de Kruisweg van Gods Zoon niet alleen maar een reis was naar de plaats van executie.
Wij geloven dat iedere stap van de Veroordeelde Christus, elke daad en elk woord, evenals alles wat iedereen die deelnam in dit tragische drama, voelde en deed, onafgebroken tot ons spreekt.
Ook in Zijn lijden en dood openbaart Christus aan ons de waarheid over God en mens.

In dit Jubeljaar willen we ons concentreren op de totale betekenis van deze gebeurtenis, zodat wat is gebeurd met nieuwe kracht in onze harten en verstand mag spreken en zo mag worden de bron van genade tot een oprecht delen hierin.
Delen betekent deel uitmaken van/een aandeel hebben in.
Wat betekent het een aandeel te hebben in het Kruis van Christus?
Het betekent de liefde verborgen in het Kruis van Christus te ervaren door de Heilige Geest.
Het betekent, in het licht van deze liefde, ons eigen kruis herkennen.
Het betekent het kruis telkens weer op te nemen en, gesterkt door dezer liefde, de reis voort te zetten…
Te gaan door het leven, in navolging van Hem die "het Kruis op Zich heeft genomen en de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon" (Hebr. 12,2).

Korte stilte, waarna GEBED

Laat ons bidden:
Heer Jezus Christus,
vul ons hart met het licht van Uw Geest
zodat wij door U te volgen op Uw laatste reis
de prijs van Uw Verlossing leren kennen
en waardig mogen zijn om te delen
in de vruchten van Uw Lijden, Dood en Verrijzenis.
U die leeft en regeert in alle eeuwen der eeuwen.

A. Amen.

Naar Eerste Statie

 


Bron:
www.vatican.va
Vertaling
en samenstelling: © 2000-2006, Stichting Interkerk
Bijbelteksten: © Katholieke Bijbelstichting, Vught