KRUISWEG VAN ONZE LIEVE HEER JEZUS CHRISTUS

Sinds lang kent de Rooms Katholieke Kerk het gebruik om de lijdensweg van Christus te overwegen aan de hand van 14 momenten (staties), zoals deze in de Evangelies zijn beschreven. Naast een aantal vaste gebeden per statie, wordt in een overweging en een gebed bij iedere statie apart de gelovigen een handreiking gedaan om met Christus te kunnen doorgronden wat Hij meegemaakt heeft. Maar vooral ook, om te kunnen gaan inzien dat Zijn Lijden uiteindelijk overgaat in de Overwinning op de dood, de Verrijzenis. Dit Pasen, de Verrijzenis van de Heer, wordt ook wel eens de 15e statie van de "Kruisweg" genoemd.

Kunstenaars hebben zich eveneens door alle eeuwen heen geprobeerd de Kruisweg uit te beelden, in muziek, maar ook in de schilderkunst.

Op deze site publiceren we twee versies van de meditaties bij de Kruisweg.

De eerste is die Paus Johannes Paulus II zelf schreef voor Goede Vrijdag 2000.

De tweede is die Joseph Kardinaal Ratzinger schreef voor Goede Vrijdag 2005.  

Bron: L'Osservatore Romano

Paus Johannes Paulus II volgde deze laatste kruisweg vanuit zijn privé-kapel en stierf acht dagen later op 2 april 2005. Bijna drie weken later werd Kardinaal Ratzinger op 19 april gekozen tot zijn opvolger als Paus Benedictus XVI.

Toespraken bij de viering van de Goede Week 2006

 

 

 

 

 

 


Bron:
www.vatican.va
Vertaling
en samenstelling: © 2000-2006, Stichting Interkerk
Bijbelteksten: © Katholieke Bijbelstichting, Vught